هدف چلسی بازگشت ناتان آکه به عنوان بخشی از منچستر سیتی از جمله رحیم استرلینگ – Paper Talk | اخبار مرکز نقل و انتقالات

تمام اخبار و شایعات نقل و انتقالات روزنامه های سراسری روز سه شنبه… تلگراف روزانه چلسی مذاکرات خود را با منچسترسیتی در مورد احتمال انتقال رحیم استرلینگ و ناتان آکه…